-A A +A
EL

IQMS

IQMS

Ολοκληρωμένη διαχείριση είναι η σε ένα συνεκτικό σύστημα ολιστική προσέγγιση στο σύνολο των δραστηριοτήτων πολιτικών-διαδικασιών, διεργασιών και των μεθόδων που εφαρμόζονται από την o-e με στόχο :

1. την ικανοποίηση του εσωτερικού & εξωτερικού πελάτη,

2. την ενεργοποίηση όλου του δυναμικού (έμψυχου και άψυχου) του οργανισμού με το μικρότερο δυνατό κόστος,

3. την, μετρούμενη, αποδοτικότερη διαχείριση των εταιρικών διεργασιών (προσανατολισμός στο αποτέλεσμα)

4.την συνεχή προσαρμογή σε κανονιστικές διατάξεις και νομοθεσία,

5.την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση

- της αξιοπιστίας των προϊόντων,

- της ασφάλειας & υγιεινής του προσωπικού,

- της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

μέσα από ένα περιβάλλον οργανισμού διαρκούς βελτίωσης διεργασιών, διαδικασιών, δράσεων.

Η ολοκλήρωση βασίζεται στο πρότυπο PAS 99 99:2006 που η δομή του ακολουθεί αυτή των περισσότερων προτύπων και προδιαγραφών, σύμφωνα και με το ISO Guide 72:2001.

Έτσι στην εταιρεία έχει αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης «OLYQ» * στο οποίο αξιοποιείται η εμπειρία της εταιρείας με τα συστήματα ποιότητας , ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50000 EFQM κλπ
Tα συστήματα ολοκληρώνονται σε ένα υπερσύστημα
«oly-q» όπου με την ολοκλήρωση επιτυγχάνονται:


1. Ενιαία «ομπρέλα» διαχείρισης για τα κοινά μέρη των συστημάτων (πιστοποιημένων ISO και «in house» συστημάτων) με ολοκληρωμένες διαδικασίες-οδηγίες-έντυπα

2.Οφέλεια από τις συνέργιες των συστημάτων ,δηλαδή να βελτιώνεται το καθένα ανεξάρτητα και να μειώνονται τα complexities με λιγότερη γραφειοκρατία

3. Τα συστήματα (πιστοποιημένων ISO και «in house» συστημάτων), που είναι με μορφή modules, λειτουργούν ανεξάρτητα πιο αποδοτικά το καθένα και επιτελούν το σκοπό για τον οποίο εγκαταστάθηκαν

4. Διαρκές «επαφή» σε Νομοθετικές και Κανονιστικές απαιτήσεις

5.Βελτιώνεται η διαφάνεια κατά τη διαχείριση και αποφεύγονται επικαλύψεις επαναλήψεις εγγράφων και διαδικασιών ( έγγραφα & τεκμηρίωση «προτιθέμενης αξίας»)

6. Η συστημική προσέγγιση στο όλο και πιο εύκολη εστίαση στα σημαντικά

7. Η δυνατότητα απόκτησης και άλλων συστημάτων και «συστέγασης» στο ολοκληρωμένο σύστημα γινεται με μικρή προσπάθεια

8. Η ευκολότερη ηλεκτρονική διαχείριση με ανάλογα προγράμματα καλύτερη ενημέρωση επικοινωνία, διαχείριση.