-A A +A
EL

CBS 230V AC/DC Eco Light

CBS 230V AC/DC Eco Light

Φωτιστικά Ασφαλείας, CBS 230V AC Eco Light
Φωτιστικά Ασφαλείας, CBS 230V AC Eco Light
Φωτιστικά Ασφαλείας, CBS 230V AC Eco Light
Φωτιστικά Ασφαλείας, CBS 230V AC Eco Light
Φωτιστικά Ασφαλείας, CBS 230V AC Eco Light

Τα φωτιστικά ασφαλείας σήμανσης CBS 24V AC DC Eco Light προορίζονται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Τα Eco Light εγκαθίστανται σε τοίχο και οροφή είτε με χωνευτή είτε χωρίς, έχουν απόσταση θέασης ως και 16m, 20m, 22m, 30m, 38m.

IP42 IP42 IP54 16m 20m 22m 30m 38m ik09 IK07 BSI CE wall installation wall installation wall installation wall installation cbs pictograms

*Δίκτυο / Εφεδρεία