-A A +A
EL

Πως να προστατευτείτε από πιθανούς σεισμούς με τα συστήματα ασφαλείας Πυρανίχνευσης και Φωτισμού Ασφαλείας!

Πως να προστατευτείτε από πιθανούς σεισμούς με τα συστήματα ασφαλείας Πυρανίχνευσης και Φωτισμού Ασφαλείας!

Πως να προστατευτείτε από πιθανούς σεισμούς με τα συστήματα ασφαλείας Πυρανίχνευσης και Φωτισμού Ασφαλείας!

Προστατέψτε τις ζωές και τις περιουσίες σας με τα συστήματα ασφαλείας της Olympia Electronics.

Οι καταστροφικοί σεισμοί που σημειώθηκαν στην επαρχία Kahramanmaras της Τουρκία στις 6 Φεβρουαρίου ξύπνησαν μνήμες στην χώρα μας από τους σεισμούς της Ζακύνθου το 2018, της Αθήνας το 1999 και, πιο παλιά, της περιοχής των Γρεβενών-Κοζάνης το 1995.

Η τοποθεσία της Ελλάδας βρίσκεται πάνω στο σημείο σύγκρουσης των δύο γιγαντιαίων τεκτονικών πλακών Ευρώπης και Αφρικής, γνωστό και ως Ελληνικό Τόξο, ενώ στην περιοχή βρίσκεται και η μικροπλάκα του Αιγαίου και το υπόλειμμά της αρχαίας ωκεάνιας πλάκας της Τηθύος. Αυτή η περίπλοκη τεκτονική δραστηριότητα οδηγεί και στον χαρακτηρισμό της Ελλάδας ως μία από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές στον πλανήτη.

Ως αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο στην Ελλάδα οι κτιριακές υποδομές να γίνονται με σχεδιασμό κατάλληλο ώστε να αντέχουν στις καταπονήσεις ενός ισχυρού σεισμού και στους μετασεισμούς που ακολουθούν. Παρόλα αυτά, ο κίνδυνος ενός σεισμού δεν εξαντλείται μόνο κατά τη διάρκειά του αλλά επεκτείνεται και μετά το τέλος του.

Πως σας βοηθάνε τα συστήματα Πυρανίχνευσης;

Είναι χαρακτηριστικό ισχυρών σεισμών να προκαλούν βλάβες στις γραμμές παροχής ρεύματος, τόσο του δικτύου ηλεκτροδότησης όσο και στα ίδια τα κτίρια. Αυτές οι βλάβες προκαλούν με τη σειρά τους σπινθήρες που μπορούν να αναφλέξουν εύφλεκτα υλικά τόσο σε βιομηχανικές όσο και σε οικιακές εγκαταστάσεις. Ένα καλά εγκατεστημένο και ρυθμισμένο σύστημα πυρανίχνευσης σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να αποβεί σωτήριο, τόσο κατά τη διάρκεια της εκκένωσης όσο και κατά τη διάρκεια τυχόν σωστικών επιχειρήσεων. Το σύστημα πυρανίχνευσης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 54-4, οφείλει να έχει εφεδρική παροχή ενέργειας για 72 ώρες και μισή ώρα συναγερμού. Αυτή η αυτονομία του δίνει τη δυνατότητα να παρέχει έγκαιρη ειδοποίηση στους ενοίκους ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και τον κίνδυνο της φωτιάς κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του κτιρίου, ενώ μπορεί να προσφέρει και πληροφορίες σε σωστικά συνεργεία για επικίνδυνα σημεία που πρέπει να προσέξουν ώστε να μην έχουν τον κίνδυνο του flashover (στιγμιαία ανάφλεξη πυρκαγιάς). Τέλος, η χρήση του κομβίου EVACUATE που βρίσκεται στον πίνακα πυρανίχνευσης μπορεί να ενημερώσει τους ενοίκους για την ανάγκη εγκατάλειψης του κτιρίου.

Πως σας βοηθάνε τα συστήματα Φωτισμού Ασφαλείας;

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Πρόγνωσης Σεισμών (ΕΚΠΠΣ) στον πολύ χρήσιμο οδηγό του σχετικά με την εκκένωση του πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού αναφέρεται ρητά στην αξία του φωτισμού ασφαλείας, χρησιμοποιώντας ως βάση το πρότυπο ΕΝ 1838, που προβλέπεται από τον κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων Π.Δ. 41/2018. Η ύπαρξη ενός καλά μελετημένου συστήματος φωτισμού ασφαλείας μπορεί να προσφέρει προστασία στους ενοίκους ενός κτιρίου από επικίνδυνα σημεία που μπορούν να τους τραυματίσουν ενώ τους παρέχει και την ψυχολογική υποστήριξη ότι δεν κινούνται στο απόλυτο σκοτάδι. Επίσης, με τον φωτισμό ασφαλείας όδευσης, γνωρίζουν ότι κινούνται προς την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου, μειώνοντας τον χρόνο εκκένωσης και αποφεύγοντας την έκθεση σε κινδύνους από πιθανούς μετασεισμούς.

Φυσικά, όλα τα συστήματα ασφαλείας βρίσκονται εγκατεστημένα σε ένα κτίριο για να υποβοηθήσουν το σχέδιο εκκένωσης σε περίπτωση σεισμού. Όπως προαναφέρθηκε, είναι εξαιρετικά σημαντικό στη χώρα μας κάθε κτιριακή εγκατάσταση να έχει ένα καλομελετημένο σχέδιο εκκένωσης, στο οποίο να καθορίζονται οι χώροι συνάθροισης, οι οδεύσεις διαφυγής και τις δράσεις που πρέπει να εκτελέσει ο κάθε ένοικος ώστε να αποφευχθεί ο πανικός.

Αθανάσιος Ελευθερούδης, Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ.

SWISS Approval bsi  EVPU CNBOP-PIB  EACD-U-N-S Registered M Macedonia The GReat Bureau Veritas

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

72 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Κατερίνης
T.K. 60 300, Τ.Θ. 06
Αιγίνιο, Δήμος Πύδνας-Κολινδρού, Νομού Πιερίας
+30 23530 51200
+30 23530 51486
info@olympia-electronics.com
www.olympia-electronics.com

NEWSLETTER

Olympia Electronics will use personal information to be in touch with you and to provide offers and marketing updates. Please be noted that in case you don't act in any way we will no longer be able to contact you and we will have to delete your information.