-A A +A

Zwroty

 

Aby Olympia Electronics zaakceptowała zwrot produktów, należy postępować zgodnie z następującą procedurą: 

(1) Skontaktować się z działem technicznym RMA i zgłosić zwrot. Wszystkie pola formularza należy wypełnić i przesłać e-mailem. Musi być podany jasny powód zwrotu. 

(2) Uwaga: w przypadku zwrotu wadliwych produktów należy to zapisać na formularzu zwrotu, zgodnie z celem kontroli, aby zachować zgodność podatkową.

(3) Do zwracanych produktów musi zostać załączony formularz RMA.

 

Istotne jest, aby wyjaśnić i sprecyzować powód zwrotu i wadę, który posiada produkt. Również jeśli chcecie Państwo, aby ten produkt został naprawiony i zwrócony. 

Dlatego tak ważne jest aby zweryfikować z naszym dziale technicznym wadę produktu. W przeciwnym razie, jeśli produkt zostanie odebrany od firmy i po sprawdzeniu nie wykaże żadnych wad, ani problemów znalezionych w wyniku błędu w instalacji, zostanie wystawiona faktura za obsługę.

Ważna uwaga: nie przyjmujemy produktów, do których:

(Α) nie jest załączony odpowiedni dokument transportowy,

(Β) Opakowanie produktów nie jest odpowiednie do ich bezpiecznego transportu.

SWISS Approval bsi LPCB  EVPU CNBOP-PIB  EAC

SIEDZIBA

ul.Trakt Brzeski 142
05-070 SULEJOWEK WARSZAWA
+48 22 6224400
+48 733 552880
biuro@olympia-electronics-polska.pl
www.olympia-electronics.com

NEWSLETTER