-A A +A
EL

Νέος Χριστουγεννιάτικος Διαγωνισμός από την OLYMPIA ELECTRONICS Α.Ε.

Νέος Χριστουγεννιάτικος Διαγωνισμός από την OLYMPIA ELECTRONICS Α.Ε.

Νέος Χριστουγεννιάτικος Διαγωνισμός από την OLYMPIA ELECTRONICS Α.Ε.

H Olympia Electronics, ηγέτιδα εταιρεία στην κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, χαρίζει σε 5 από εσάς τον ΝΕΟ προγραμματιζόμενο θερμοστάτη BS-812/P. Ο διαγωνισμός λήγει στις 2 Ιανουαρίου

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

1] Η εταιρεία με την επωνυμία Ν.ΛΑΚΑΣΑΣ - Π.ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ A.E., με ΑΦΜ 094136591, ΔΟΥ Κατερίνης που εδρεύει στο 72º χλμ ΠΕΟ Θεσσαλονίκης - Κατερίνης, που εφεξής θα καλείται <<Διοργανώτρια>>, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet), ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την ανάδειξη 5 νικητών, οι οποίοι θα κερδίσουν από έναν θερμοστάτη BS-812/P, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα παρακάτω.

2] Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

3] Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από την ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση της ενέργειας ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων.

4] Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την Πέμπτη 1/12/2022 έως και την Δευτέρα 2/1/2023 και ώρα 11:59 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στο διαγωνισμό το παραπάνω χρονικό διάστημα, μέσω της σελίδας της Διοργανώτριας στο Facebook & στο Instagram. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση, που θα διεξαχθεί με αυτοματοποιημένο τρόπο. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα αναδείξει 5 νικητές, των οποίων τα ονόματα θα αναρτηθούν την Τρίτη 3/1/2023.

5] Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Facebook & στο Instagram, να έχει κάνει "like" στη σχετική σελίδα «Olympia Electronics» στο Facebook & follow στην σελίδα @olympiaelectronics στο Instagram, κατόπιν προηγούμενης αποδοχής από αυτόν των όρων εγγραφής του Facebook & Instagram. Προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεταβούν στη σελίδα της Διοργανώτριας, στις σχετικές αναρτήσεις, να δηλώσουν ότι «Μου αρέσει» (like), να προβούν σε σχολιασμό (comment) κάτω από αυτές και να κάνουν Tag έναν φίλη/ο τους.

6] Ενημέρωση για την κατακύρωση του Δώρου. Τα στοιχεία των νικητών θα ανακοινωθούν στον Διαδικτυακό Τόπο και συγκεκριμένα θα ανακοινωθούν αποκλειστικά και μόνο τα Ονόματα Χρήστη (User Name) στο Facebook & Instagram σαν comment κάτω από το post του διαγωνισμού αλλά και ανάρτηση στη σελίδα Olympia Electronics. Οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με γραπτό μήνυμα στην σελίδα της Olympia Electronics στο Facebook & Instagram και να στείλουν το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email), προκειμένου ο Διοργανωτής να δρομολογήσει την παράδοση του δώρου. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο, δεν επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή μέσω του Διαδικτυακού Τόπου για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση του ονόματός του στον Διαδικτυακό Τόπο , το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, και τη θέση του εν λόγω νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ.

7] Με την αποδοχή των όρων εγγραφής, ο συμμετέχων δηλώνει ότι είναι ενήλικος. Παρόλο που η <<Διοργανώτρια>> καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να επιβλέπει και να λαμβάνει μέτρα για την προσήκουσα χρήση του Facebook & Instagram είναι δυνατό σε οποιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι ακατάλληλο για παιδιά. Η <<Διοργανώτρια>> και οι συνεργαζόμενες εταιρείες δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι άλλοι συμμετέχοντες δε θα τοποθετήσουν υλικό στο Facebook & Instagram το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο. Η <<Διοργανώτρια>> ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στο νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους.

8] Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, κατά την κρίση τους καθώς και να μεταβάλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση στο Facebook & Instagram. Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λ.π. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων ή/και νικητών.

9] Δώρα. Πέντε (5) νικητές θα κερδίσουν από έναν θερμοστάτη BS-812/P. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

10] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

11] Η Διοργανώτρια έχει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από τη σελίδα, δικαιούμενη να τις μεταβιβάσει περαιτέρω κατά την απόλυτη κρίση τους σε οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο δε συμμετέχων συναινεί στη δυνατότητα της Διοργανώτριας να προβούν σε κάθε είδους τροποποιήσεις, αλλαγές και προσθήκες αυτές επιθυμούν.

12] Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η διοργανώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook & Instagram και της ως άνω σελίδας και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook & Instagram και τη σελίδα της με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού.

13] Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

14] Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση κατά την έννοια του Νόμου 4624/2019 και των διατηρούμενων σε ισχύ διατάξεων του Ν. 2472/1997, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την προωθητική ενέργεια. Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους, θα τηρηθούν μέχρι τη διεξαγωγή της επιλογής και δημιουργίας του δώρου και μετά τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

15] Το δώρο θα αποσταλεί ταχυδρομικά στο νικητή.

16] Αποδοχή των όρων. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στην ενέργεια προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από κάθε νικητή πριν από την παραλαβή του δώρου να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής των όρων του διαγωνισμού και αποδοχής του δώρου, προσκομίζοντας τα από τον Διοργανωτή αιτούμενα αποδεικτικά της ταυτότητάς του έγγραφα.

SWISS Approval bsi  EVPU CNBOP-PIB  EACD-U-N-S Registered  EACBureau Veritas

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

72 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Κατερίνης
T.K. 60 300, Τ.Θ. 06
Αιγίνιο, Δήμος Πύδνας-Κολινδρού, Νομού Πιερίας
+30 23530 51200
+30 23530 51486
info@olympia-electronics.gr
www.olympia-electronics.gr

NEWSLETTER