-A A +A

Πυρανίχνευση: Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Πυρανίχνευση Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί πρέπει να υπάρχει Σύστημα Πυρανίχνευσης σε ένα χώρο;
Σύμφωνα με το ΠΔ 71/88, όπου επιβάλλεται από τις ειδικές διατάξεις για κάθε κατηγορία κτηρίων, γίνεται εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ανίχνευσης της πυρκαγιάς µε παροχή σημάτων συναγερμού ή και ελέγχου ή και βλάβης.

Τι είναι το Σύστημα Πυρανίχνευσης;
Σύστημα πυρανίχνευσης ονομάζεται μία ομάδα από συσκευές (ανιχνευτές ορατού καπνού, θερμοκρασίας, φλόγας, μπουτόν, σειρήνες) που σε συνεργασία με τον κεντρικό πίνακα έχουν σκοπό να ανιχνεύσουν έγκαιρα μία εστία φωτιάς και να δώσουν το σήμα κινδύνου με ηχητικά, οπτικά και άλλα μέσα. Το σύστημα πυρανίχνευσης μπορεί να ενημερώσει τηλεφωνικά την Π.Υ 199, τους ιδιοκτήτες, και το κέντρο.

Τι κάνει το Σύστημα Πυρανίχνευσης;
Οι συσκευές που απαρτίζουν το Σύστημα Πυρανίχνευσης ανιχνεύουν τα προϊόντα της καύσης από τα πρώτα τους στάδια και παρέχουν έγκαιρη ειδοποίηση στους ανθρώπους ώστε να εκκενώσουν το κτήριο, και παράλληλα, αν υπάρχει σχετική εγκατάσταση, θέτει σε λειτουργία τον μηχανισμό κατασβέσεως. Το σύστημα πυρανίχνευσης αποτρέπει την απώλεια ανθρώπινης ζωής και περιουσίας .

Eίναι υποχρεωτική από τον νόμο η εγκατάστασή του;
Ναι, η εγκατάσταση ενός αυτόματου συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς γίνεται κατόπιν μελέτης σύμφωνα με το παράρτημα Α της 3/81 πυροσβεστικής διάταξης (ΦΕΚ 20/Β/1981) «Βασικά στοιχεία συστήματος ανιχνεύσεως πυρκαγιάς», σε διάφορες κατηγορίες κτηρίων όπως ξενοδοχεία, νοσοκομεία, χώρους μαζικής συνάθροισης, κτήρια γραφείων, βιομηχανίες, σχολεία, κέντρα διασκέδασης και κλειστούς χώρους στάθμευσης.

Τι περιλαμβάνει ένα σύστημα πυρανίχνευσης;
Ένα σύστημα πυρανίχνευσης αποτελείται από:
• Τον κεντρικό πίνακα ελέγχου του συστήματος
• Καλωδιώσεις
• Ανιχνευτές (θερμότητας, καπνού, φλόγα ή άλλου είδους)
• Φωτεινούς επαναλήπτες
Μπουτόν αναγγελίας φωτιάς
Σειρήνες συναγερμού
• Ένδειξη ενεργοποίησης χειροκίνητου συστήματος
• Εφεδρική πηγή ενέργειας
• Ένδειξη σφάλματος
• Τηλεφωνική ενημέρωση
• Επαναληπτικούς πίνακες
• Διάφορους αυτοματισμούς που αποτρέπουν την διάδοση της φωτιάς (π.χ. πυράντοχες πόρτες, fire tamper, κλπ.)

Που τοποθετούνται οι ανιχνευτές και πόσοι;
Οι ανιχνευτές πυρκαγιάς τοποθετούνται στην οροφή του χώρου τον οποίο πρόκειται να προστατεύσουν, καλύπτοντας επιφάνεια 25 - 50 τ.μ. στο χώρο που είναι τοποθετημένοι, ανάλογα με το είδος τους. Οι ανιχνευτές καπνού τοποθετούνται σε όλους τους χώρους πλην μπάνια, λεβητοστάσια και κουζίνες που μπαίνουν θερμοδιαφορικοί ή θερμικού ορίου. Οι ανιχνευτές θερμοδιαφορικοί και θερμικού ορίου τοποθετούνται σε ύψος μέχρι 7 μ, 10μ οι ανιχνευτές καπνού και από 11 μ και μέχρι 25 μ οι ανιχνευτές δέσμης. Ορίζουμε έναν ανιχνευτή ανά Π ταβανιού, και μπορεί να τοποθετηθεί ένας θερμοδιαφορικός ή θερμικού ορίου. ανά 7 μ, ένας καπνού ανά 10μ,
ένας δέσμης για 14μ πλάτος επίβλεψη.
Σε χώρους και διαδρόμους όπου υπάρχουν ψευδοροφές και ψευδοπάτωμα μπορούν να τοποθετηθούν πάνω ή κάτω από αυτές ανάλογα με την κτηριακή μελέτη.

Που τοποθετούνται τα μπουτόν;
Τα μπουτόν αναγγελίας φωτιάς (χειροκίνητα ή μη), τοποθετούνται στους διαδρόμους, δίπλα στα κλιμακοστάσια και σε όλες τις εξόδους σε ύψος από 1,2μ – 1,6μ από το έδαφος.

Που τοποθετούνται οι σειρήνες;
Ο αριθμός των σειρήνων και οι θέσεις τοποθέτησης τους επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο ήχος του συναγερμού, σε περίπτωση φωτιάς, πρέπει να γίνει αντιληπτός από κάθε άνθρωπο που βρίσκεται μέσα στο χώρο και κατά εξαίρεση και στον εξωτερικό χώρο.
Οι συσκευές συναγερμού που εκπέμπουν ηχητικά σήματα πρέπει να έχουν τέτοια χαρακτηριστικά και να είναι τοποθετημένες στο χώρο με τέτοιο τρόπο ώστε τα σήματα να υπερισχύουν της μέγιστης στάθμης θορύβου που υπάρχει στο χώρο σε κανονικές συνθήκες, να έχουν ξεχωριστό ηχητικό σήμα από άλλες συσκευές που βρίσκονται στον ίδιο χώρο και να ειδοποιούν έγκαιρα όλα τα άτομα που βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

Που τοποθετούνται οι πίνακες πυρανίχνευσης;
Ο πίνακας τοποθετείται σε ασφαλές κεντρικό σημείο, με εύκολη πρόσβαση και σε θέση που υπάρχει μόνιμα κάποιο από τα υπεύθυνα άτομα για την πυρασφάλεια του κτηρίου. Για παράδειγμα, σε ένα ξενοδοχείο ο πίνακας θα τοποθετηθεί στη Reception και όπου απαιτείτε επαναληπτικός πίνακας.

Τι είναι το Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης;
Σε ένα Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης οι ανιχνευτές και τα μπουτόν συνδέονται σε ζώνες ανίχνευσης οι οποίες περιλαμβάνουν έως και 20 ανιχνευτές και άπειρα μπουτόν η καθεμία. Για κάθε ζώνη στο Συμβατικό Πίνακα Πυρανίχνευσης υπάρχουν ενδεικτικά συναγερμού και σφάλματος, δηλαδή στο συμβατικό έχουμε ένδειξη για την περιοχή όπου έχουμε φωτιά αλλά όχι για το σημείο.
Τα Συμβατικά Συστήματα Πυρανίχνευσης χρησιμοποιούνται συνήθως σε κτήρια μικρότερου μεγέθους και περιορισμένου κόστους.


Οι συμβατικοί πίνακες σε πόσες ζώνες βγαίνουν;
Τα διαθέσιμα προϊόντα βγαίνουν σε 2, 4, 6, 8, 12, & 16 ζώνες με κωδικούς BS-1632, BS-1634, BS-1636, BS-1638, BS-1642, & BS-1646 αντιστοίχως.

Πόσους ανιχνευτές μπορώ να βάλω σε μια ζώνη στο συμβατικό;
Έως 20 ανιχνευτές (καπνού, θερμοδιαφορικούς, θερμικού ορίου) και άπειρα μπουτόν.

Πόσες σειρήνες μπορώ να βάλω σε μια ζώνη;
Θα πρέπει να γίνει μέτρηση της συνολικής κατανάλωσης των σειρήνων και να συγκριθεί με την έξοδο ζώνης σειρήνας του πίνακα. Αν υπάρχει ανάγκη για περισσότερες σειρήνες από αυτές που μπορεί να υποστηρίξει η έξοδος τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξωτερικό τροφοδοτικό της Olympia Electronics για να οδηγήσει τις σειρήνες.

Ποιος είναι ο πίνακας κατάσβεσης και ποια η αρχή λειτουργίας του;
Ο πίνακας κατάσβεσης είναι ο BS-627. Διαθέτει 2 ζώνες ανίχνευσης όπου μπορούν να τοποθετηθούν ανιχνευτές καπνού, θερμοδιαφορικοί και ανιχνεύει με την λογική διπλής ανίχνευσης. Μόλις ανιχνεύσουν και οι δύο ζώνες (cross zone criteria) τότε ενεργοποιείται μία έξοδος κατάσβεσης στην οποία έχουμε την έξοδο 24VDC για λίγα δευτερόλεπτα ικανά για να ενεργοποιήσουν μια ηλεκτροβάνα ή έναν πυροκροτητή. Ο πίνακας διαθέτει επίσης κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης και κομβίο ακύρωσης κατάσβεσης.

Ποιος είναι ο πίνακας αναλογικής ανίχνευσης αερίων και σε πόσες ζώνες διατίθεται;
Ο αναλογικός πίνακας ανίχνευσης αερίων διατίθεται σε 4, 8, 12 & 16 ζώνες με κωδικούς BS-304, BS-308, BS-312 & BS-316 αντιστοίχως. Σε κάθε ζώνη μπορούμε να συνδέσουμε έναν αναλογικό ανιχνευτή. Κάθε ζώνη έχει τα δικά του ρελέ που προγραμματίζονται ανάλογα τις απαιτήσεις αλλά υπάρχουν και 4 κεντρικά ρελέ (3 συναγερμού και 1 σφάλματος). Ο πίνακας διαθέτει επίσης μια έξοδο σταθερής 24 VDC τάσης που σε συνδυασμό με τα κεντρικά ρελέ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενεργοποιήσει σειρήνες ή φωτισμό stop gas.

Μπορούμε να έχουμε ανίχνευση αερίων σε απλό συμβατικό πίνακα;
Ο συμβατικός πίνακας μπορεί να διαχειριστεί στις ζώνες του ανιχνευτές υγραερίου LPG, Φυσικού αερίου-Μεθανίου και Μονοξειδίου του άνθρακα με κωδικούς BS-375/WP/A, BS-376/WP/A & BS-658 αντιστοίχως. Για ποιο εξειδικευμένα αέρια θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αναλογική ανίχνευση αερίων.

Υπάρχει τρόπος να συνεργαστεί ένα συμβατικό σύστημα με ένα διευθυνσιοδοτούμενο;
Κάθε συμβατικό σύστημα ή συσκευή (π.χ. Beams, πίνακας κατάσβεσης, πίνακας ανίχνευσης αερίων, συμβατικοί ανιχνευτές αντιεκρηκτικού τύπου, κλπ) μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα πυρανίχνευσης με την χρήση της μονάδας εισόδου/εξόδου BSR-8120. Η συσκευή δίνει διεύθυνση στο συμβατικό σύστημα και μεταφέρει συνθήκες σφαλμάτων και συναγερμών στο διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα.

Τι είναι το Διευθυνσιοδοτούμενο Σύστημα Πυρανίχνευσης;
Στο Διευθυνσιοδοτούμενο Σύστημα Πυρανίχνευσης ο κεντρικός πίνακας επικοινωνεί ψηφιακά με κάθε έναν από τους ανιχνευτές και τα μπουτόν ξεχωριστά. Σε περίπτωση φωτιάς στον πίνακα Διευθυνσιοδοτούμενου Συστήματος Πυρανίχνευσης εμφανίζεται το ακριβές σημείο της φωτιάς (π.χ. τη διεύθυνση και το όνομα του ανιχνευτή, το χώρο στον οποίο βρίσκεται). Επίσης ένα διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα θα μας δώσει πληροφορίες για την ποσότητα του καπνού που βρίσκεται στην θαλάμη του ανιχνευτή και το πότε χρήζει συντήρηση (καθαρισμό ο ανιχνευτής).

Για παράδειγμα, σε κτήρια γραφείων οπού ένας κεντρικός πίνακας ελέγχει πολλά γραφεία που βρίσκονται σε διάφορους ορόφους, ή σε ξενοδοχεία, σε περίπτωση που σημάνει άμεσα συναγερμός, χρησιμοποιούνται Συστήματα Διευθυνσιοδοτούμενης Πυρανίχνευσης, ώστε να εμφανίζεται άμεσα ο χώρος από τον οποίο εκπέμπεται το σήμα.

Οι διευθυνσιοδοτούμενοι πίνακες σε πόσους βρόγχους βγαίνουν;
Υπάρχουν 3 πίνακες με 1, 2, & 4 βρόγχους με κωδικούς BSR-1001, BSR-1002 & BSR-1004 αντιστοίχως.


Τι καλώδιο να χρησιμοποιήσω σε κάθε εγκατάσταση;
Στον διευθυνσιοδοτούμενο πίνακα υπάρχει και πρόγραμμα που υπολογίζει το καλώδιο. Γενικότερα θα πρέπει να τοποθετηθεί διπολικό καλώδιο, συνεστραμμένο με θωράκιση για την αποφυγή των ηλεκτρομαγνητικών θορύβων. Η θωράκιση πρέπει να έχει συνέχεια και να τερματίζεται στις μπάρες γείωσης του πίνακα. Οι διατομές που υπολογίζονται από το πρόγραμμα, τον αριθμό των συσκευών και την απόσταση της εγκατάστασης, κυμαίνονται από 0,70 μέχρι 2,5 καρέ. Προσοχή – Μην βάζετε ποτέ παραπάνω από 2 κλώνους σε ένα καλώδιο.
Στην συμβατική πυρανίχνευση θα πρέπει να συμβουλευτούμε το manual του πίνακα για την διατομή του καλωδίου ανάλογα της απόστασης την κάθε ζώνης. Η θωράκιση στην περίπτωση αυτή δεν μας ενδιαφέρει λειτουργικά αλλά μπορεί να ζητηθεί από τον φορέα.

Πως γίνεται η καλωδίωση στο συμβατικό και πώς στο διευθυνσιοδοτούμενο ;
Στο συμβατικό σε ζώνες με τερματική αντίσταση (8,2 ΚΩ) στο τέλος της κάθε καλωδίωσης και στο διευθ. σε βρόγχους (η καλωδίωση ξεκινά από τον πίνακα και επιστρέφει σε αυτόν)

Πόσα σημεία μπορώ να υποστηρίξω σε κάθε βρόγχο;
Θεωρητικά έως 150 σημεία αλλά έχει να κάνει και με το μήκος της καλωδίωσης, την διατομή, και την κατανάλωση. Το πρόγραμμα του πίνακα υπολογίζει αυτόματα τα επιτρεπόμενα σημεία για την κάθε εγκατάσταση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί

Πώς μπαίνουν συμβατικοί πίνακες σε δίκτυο;
Χρησιμοποιούμε την θήρα RS-485 όπου τρέχουμε ένα BUS καλώδιο μεταξύ των πινάκων που θέλουμε να βρίσκονται στο δίκτυο. Μπορούμε να συνδέσουμε μέχρι 16 πίνακες και μόνο τις μεγάλες σειρές πινάκων (BS-1638, BS-1642, BS-1646). Από το μενού τεχνικού, διαμόρφωση, δίκτυο, ενεργοποίηση, αρίθμηση πίνακα, αναζήτηση δικτύου (μόνο από τον μαστερ). Το δίκτυο δηλαδή θα έχει έναν master και κάποιους slave. Ο κάθε πίνακας θα είναι καθρέπτης του άλλου μεταφέροντας τις διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας (σφάλμα, συναγερμό, ηρεμία).

Πως ελέγχω αν μια συμβατική εγκατάσταση είναι σωστή;
Πριν ανοίξει ο πίνακας. Κάθε καλωδίωση +- περνά από κάθε ανιχνευτή και μπουτόν βάσει σχεδίου εγκατάστασης και manual συσκευής και τερματίζεται μια 8,2 ΚΩ στο τελευταίο σημείο. Μέτρηση καλωδιώσεων, +- να μην έχουν μεταξύ τους βραχυκύκλωμα, να μην έχουν βραχυκύκλωμα με την γείωση. Άνοιγμα του πίνακα. Να μην υπάρχει σφάλμα και να λέει πίνακας έτοιμος, κατάσταση ηρεμίας. Εξομοίωση σφάλματος (π.χ. άνοιγμα ενός ανιχνευτή) και έλεγχος σηματοδοσίας στον πίνακα. Εξομοίωση συναγερμού (π.χ. εντολή εκκένωσης ή πάτημα ενός μπουτόν) και έλεγχος ενεργοποίησης σειρήνων, σίγασης και επαναφοράς με ρεσετ. Μπορείτε να δείτε και το αναλυτικό Commissioning & Maintenance Guide της Olympia Electronics.

Πως ενεργοποιώ και ελέγχω αν μια διευθυνσιοδοτούμενη εγκατάσταση είναι σωστή;
Πριν ανοίξει ο πίνακας. Κάθε καλωδίωση βρόγχου +- περνά από κάθε ανιχνευτή, μπουτόν, σειρήνες, μονάδες εισόδου/εξόδου βάσει σχεδίου εγκατάστασης και manual συσκευής και επιστρέφει στον πίνακα. Μέτρηση καλωδιώσεων, +- να μην έχουν μεταξύ τους βραχυκύκλωμα, να έχει συνέχεια το + στους καινούριους πίνακες και το +&- στους παλιούς, να μην έχουν βραχυκύκλωμα με την γείωση. Άνοιγμα του πίνακα. Μενού τεχνικού, σύστημα, αυτόματη διευθυνσιοδότηση σημείων σε κάθε βρόγχο. Να μην υπάρχει σφάλμα και να λέει πίνακας έτοιμος, κατάσταση ηρεμίας. Εξομοίωση σφάλματος (π.χ. άνοιγμα ενός ανιχνευτή) και έλεγχος σηματοδοσίας στον πίνακα. Εξομοίωση συναγερμού (π.χ. εντολή εκκένωσης ή πάτημα ενός μπουτόν) και έλεγχος ενεργοποίησης σειρήνων, σίγασης και επαναφοράς με ρεσετ. Μπορείτε να δείτε και το αναλυτικό Commissioning & Maintenance Guide της Olympia Electronics.

Πως μπορώ να συνδεθώ με τον υπολογιστή και να αλλάξω τα ονόματα των σημείων στον διευθυνσιοδοτούμενο πίνακα;
Κατέβασμα του προγράμματος BSR-100X από την σελίδα της Olympia Electronics, και εγκατάσταση του προγράμματος. Τοποθέτηση του USB καλωδίου στην είσοδο στον πίνακα. Άνοιγμα προγράμματος, επικοινωνία με πίνακα και διαμόρφωση, επιλογή στον πίνακα στο μενού τεχνικού επικοινωνία με PC, πατάμε λήψη στον υπολογιστή και αποθήκευση αρχείου. Άνοιγμα του φακέλου με το πρόγραμμα, και πατάμε στο βρόγχο για να ανοίξουν τα αποθηκευμένα σημεία. Διπλό κλικ σε κάθε σημείο για την παραμετροποίηση του και την αλλαγή ονομασίας

Πόσο σημαντικό είναι τα προϊόντα Πυρανίχνευσης να είναι πιστοποιημένα από ειδικό φορέα;
Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα συστήματα πυρανίχνευσης θεωρούνται κρίσιμα εξαρτήματα για την ασφάλεια της ζωής και της υγείας των ανθρώπων σε ένα κτήριο. Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή στους τομείς σχεδίασης, παραγωγής, χρήσης και συντήρησης των συστημάτων πυρανίχνευσης. Τα πιστοποιημένα από ειδικό φορέα προϊόντα εξασφαλίζουν ότι το σύστημα πυρανίχνευσης θα λειτουργήσει όπως ακριβώς προβλέπεται από το νόμο.
Ο παραγωγός, λοιπόν, οφείλει να διασφαλίζει συνεχώς την συμμόρφωση των προϊόντων με τον τύπο του προϊόντος, με την εφαρμογή ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο.
Για το λόγο αυτό τα προϊόντα της OLYMPIA ELECTRONICS συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες νέας προσέγγισης και τα ευρωπαϊκά πρότυπα εναρμόνισης. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω φέρουν τη σήμανση CE, ενώ αρκετά από αυτά φέρουν και σήματα ποιότητας από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης (LPCB….).

Πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η εγκατάσταση ενός συστήματος Πυρανίχνευσης;
Οι συμβατικές και διευθυνσιοδοτούμενες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρανίχνευσης απαιτούν ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης να έχει κάποιες εξειδικευμένες γνώσεις.
Οι γνώσεις αυτές μπορούν να αποκτηθούν με την παρακολούθηση ενός ολιγόωρου σεμιναρίου στις εγκαταστάσεις της OLYMPIA ELECTRONICS.

Πόσο εύκολη και άμεση είναι η Τεχνική Υποστήριξη από την κατασκευάστρια εταιρία;
Η Τεχνική Υποστήριξη της OLYMPIA ELECTRONICS είναι άμεση, κάθε μέρα από τις 07:00 έως τις 20:00 το βράδυ. Οι τεχνικοί της εταιρίας είναι στο πλευρό των πελατών για οποιαδήποτε πληροφορία και συμβουλή, δίνοντας άμεσες λύσεις στα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν. Τα στοιχεία επικοινωνίας με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρείας είναι τα ακόλουθα:


Κεντρικά
Τεχνική Εξυπηρέτηση Β.Ελλάδος
Αντώνιος Κομπατσιάρης
Τηλ.: 2353051200
Email: service@olympia-electronics.gr


Υποκατάστημα
Τεχνική Υποστήριξη Ν. Ελλάδος
Νίκος Αγγελόπουλος
Τηλ.: 2109852193
Email: ath.sup@olympia-electronics.gr


Γιατί να επιλέξει κάποιος προϊόντα Πυρανίχνευσης της OLYMPIA ELECTRONICS;
1. Ασχολείται με την κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας από το 1979.
2. Από τα 200 άτομα που εργάζονται στην OLYMPIA ELECTRONICS, το 10% απασχολείται στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης.
3. Το 99% των προϊόντων της Πυρανίχνευσης της OLYMPIA ELECTRONICS είναι δικής της ανάπτυξης και παραγωγής.
4. Διαθέτει πλήρως καθετοποιημένη παραγωγική διαδικασία.
5. Έχει ISO 9001 και 14001
6. Τα προϊόντα της είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και φέρουν πιστοποιήσεις από ανεξάρτητα εργαστήρια σου εξωτερικού.
7. Άμεση διάθεση προϊόντων (Αποθήκες στο Αιγίνιο, Δήμος Πύδνας-Κολινδρού, Νομού Πιερίας και στην Αθήνα).
8. Τεχνική Υποστήριξη κάθε μέρα από τις 07:00 έως τις 20:00 το βράδυ (Κεντρικά και Υποκατάστημα).
9. Την εμπιστεύονται 72 χώρες του εξωτερικού (το 70% του τζίρου είναι εξαγωγές).
10. Είναι μια ΑΜΙΓΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Εταιρεία!
11. Οι διευθυνσιοδοτούμενοι πίνακες Πυρανίχνευσης διαθέτουν ελληνικό μενού.
12. Η Olympia Electronics είναι η πρώτη εταιρεία που ανέπτυξε και δημιούργησε σύστημα διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης με ελληνικό μενού
13. Οι ανιχνευτές του συστήματος πυρανίχνευσης δεν έχουν πολικότητα με αποτέλεσμα την εύκολη τοποθέτησή τους από τους εγκαταστάτες

 

Share: 

SWISS Approval bsi  EVPU CNBOP-PIB  EACD-U-N-S Registered

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

72 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Κατερίνης
T.K. 60 300, Τ.Θ. 06
Αιγίνιο, Δήμος Πύδνας-Κολινδρού, Νομού Πιερίας
+30 23530 51200
+30 23530 51486
info@olympia-electronics.gr
www.olympia-electronics.gr

NEWSLETTER